وقتي كه سرعت موتور افزايش مي‌يابد، زمان لازم برای تنفس و تخليه كم مي‌شود،  بنابراين فرصت كافي براي ورود مخلوط تازه به درون موتور و محفظه احتراق و خروج سريع دود از موتور وجود ندارد. بهترين راه حل اين است كه سوپاپ‌هاي دود و هوا زودتر باز شده و ديرتر بسته شوند.

قبلا گفتيم، در موتورهاي چهارزمانه يك سيكل كاري (چهار عمل اصلي) در دو دور ميل‌لنگ كه معادل چهار كورس پيستون است انجام مي‌شود. اگر هر مرحله از چهار عمل اصلي دقيقاً در يك كورس پيستون يعني حركت بين نقاط مرگ بالا و پائين صورت گيرد، بدين معني است كه انجام هر مرحله از مراحل چهارگانه معادل نيم دور ميل‌لنگ يا 180 درجه از چرخش آن است، اما در عمل زمانبندي باز و بسته شدن سوپاپ‌ها به گونه‌اي است كه مراحل مكش و تخليه بيش از 180 درجه از چرخش ميل‌لنگ را به خود اختصاص مي‌دهند.

 معمولاً سوپاپ هوا قبل از نقطه مرگ بالا باز شده و پس از نقطه مرگ پائين بسته مي‌شود. اين كار به خاطر اين است كه فرصت كافي براي ورود مخلوط تازه به درون سيلندر به خصوص در دورهاي بالا فراهم شود. با باز ماندن سوپاپ هوا قبل و بعد از زمان مكش تئوري، كورس مكش مقداري از زمان‌ كورس‌هاي تخليه و تراكم را به خود اختصاص مي‌دهد بنابر اين زمان واقعي مكش بيشتر از 180 درجه از چرخش ميل‌لنگ خواهد بود.

در مورد سوپاپ دود نيز وضعيت مشابهي برقرار است. براي اينكه تخليه دود به خوبي و به طور كامل انجام شود طراحان موتور، زمان باز و بسته شدن سوپاپ دود  را طوري تنظيم مي‌كنند كه قبل از نقطه مرگ پائين باز، و پس از نقطه مرگ بالا بسته شود. بنابراين مرحله تخليه نيز بيشتر از 180 درجه از چرخش ميل‌لنگ را به خود اختصاص مي‌دهد.

 

شكل(3-6): تايمينگ سوپاپ‌ها

 

زودتر باز شدن سوپاپ‌ را آوانس و ديرتر بسته شدن آن را ريتارد مي‌گويند.

مثال: اگر سوپاپ هواي يك موتور چهارزمانه 10 درجه آوانس و 25 درجه ريتارد باشد، كل زمان مكش چقدر است؟

جواب:                                                     215    =   25  +  10  + 180   =كل زمان مكش

بنابراين كل زمان مكش در اين موتور معادل 215 درجه از چرخش ميل‌لنگ است.

 

منبع: تون آپ داریوش روشنی

 

 

ایران مکانیک سعی دارد مطالب مفید و آموزنده رشته مکانیک خودرو را به اشتراک بگذارد.

این سایت متعلق به مربیان و کارآموزان مکانیک خودرو در سراسر کشور است.

Jshopping Last Products

جستجو در سایت

ورود اعضا

Back to Top

Template Design:Dima Group