کولیس (Caliper):

کولیس ابزاری است که می توان به وسیله آن قطر قطعه کار، عمق شیار، قطر داخلی استوانه ها، بوش ها و ارتفاع قطعات مختلف را با دقت های متفاوت بر حسب ميليمتر يا اينچ   اندازه گیری نمود.

 

شكل(2-1): اجزاء كوليس

 

 

 

1-فك‌هاي اندازه‌گيري قطر خارجي               4- خط‌كش ميليمتري                        7-ورنيه اينچي

2-شاخك‌هاي اندازه‌گيري قطر داخلي            5-خط كش اينچي                        8- ضامن نگهدارنده

3-عمق سنج                                                   6-ورنيه ميليمتري

 


 

1- اندازه‌گيري قطر خارجي              2- اندازه‌گيري قطر داخلي                 3- اندازه‌گيري عمق قطعات

شكل(2-2)اندازه گيري قطر خارجي، قطر داخلي، عمق توسط كوليس

 

 خواندن اندازه از روي كوليس

خواندن اندازه از روي كوليس شامل دو مرحله مي‌باشد، 1 - خواندن اندازه اصلي از روي خط‌كش كوليس و 2- خواندن اندازه دقيق از روي تقسيمات ورنيه. به ياد داشته باشيم كه اين دو اندازه با هم جمع مي‌شوند و  اندازه نهايي مجموع  اين دو اندازه مي‌باشد.

1-خواندن اندازه اصلي از روي خط‌كش: اين كار به كمك خط صفر ورنيه انجام مي‌شود. بدين منظور، به خط صفر ورنيه نگاه مي‌كنيم، اگر خط صفر ورنيه دقيقا با يكي از خطوط خط‌كش هم راستا باشد، خط مذكور، روي خط‌كش عدد دقيق اندازه بوده وديگر نياز به خواندن ورنيه نمي‌باشد. چنانچه خط صفر ورنيه بين دو خط از خطوط خط‌كش قرار گرفته باشد، عدد سمت چپ (عدد كوچكتر) را به عنوان اندازه روي خط‌كش در نظر مي‌گيريم.

2-خواندن اندازه دقيق از روي ورنيه:  براي انجام  اين كار به خطوط روي ورنيه دقت مي‌كنيم، در بين اين خطوط خطي كه دقيقا با خط بالاي خود بر روي خط‌كش هم‌راستا باشد را مي‌يابيم، شماره اين خط ( يعني اين‌كه خط چندم ورنيه است) را در دقت كوليس ضرب مي‌كنيم، عدد بدست آمده اندازه دقيق روي ورنيه مي‌باشد كه بايد با اندازه خوانده شده از خط‌كش جمع شود.

 

لطفا به مثال‌هاي زير توجه نمائيد.

 

 

 

Jshopping Last Products

جستجو در سایت

ورود اعضا

Back to Top

Template Design:Dima Group