ميكرومتر:

 

 

شكل(2-3) ميكرومتر

 

اجزا. ميكرومتر: فک ثابت، فک متحرک، استوانهٔ مدرج و یا همان خط‌کش میکرومتر، پوستهٔ مدرج یا ورنیهٔ میکرومتر، و کمانی که برای گرفتن میکرومتر از آن استفاده می‌شود.

ميكرومتر يك ابزار اندازه‌گيري دقيق است كه از لحاظ بزرگي دهانه،  معمولا در چهار مدل توييد مي‌شود:

1-      0 - 25 mm

2-     25- 50 mm

3-     50 -75 mm

4-     75- 100 mm

دقت اندازه‌گيري ميكرومتر 01/0 ميلي‌متر بوده لذا از انواع كوليس دقيق‌تر مي‌باشد. در قسمت انتهایی میکرومتر یک جقجقه قرار دارد كه در حين برداشت اندازه مورد استفاده قرار مي‌گيرد و روي بدنه اهرمی هست که پس از برداشت اندازه قفل می‌شود.

معمولا استوانه متحرک يا ورنيه به ۵۰ قسمت تقسیم شده است لذا هر دور كامل استوانه متحرك برابر جابجايي 50/0 ميلي‌متر روي خط‌كش مي‌باشد. به عبارتي گام  پيچ استوانه متحرك 50/0 میلی متر است.

 

طريقه خواندن ميكرومتر

خواندن اندازه از روي ميكرومتر شامل دو مرحله مي‌باشد 1- خواندن اندازه اصلي بر حسب ميلي‌متر كه از روي خط‌كش صورت مي‌گيرد 2- خواندن اندازه دقيق بر حسب صدم ميلي‌متر كه  از روي ورنيه صورت مي‌گيرد. به ياد داشته باشيه كه هر دو اندازه خوانده شده با هم جمع مي‌شوند تا اندازه نهايي بدست آيد.

1-خواندن اندازه از روي خط‌كش به كمك خط دهانه استوانه متحرك(ورنيه) انجام مي‌شود، اگر دهانه ورنيه بين دو خط از خط‌هاي خط‌كش قرار داشته باشد، خط سمت چپ (كوچكتر) را به عنوان اندازه روي خط‌كش در نظر مي‌گيريم.

2-براي خواندن اندازه دقيق به خط‌هاي روي ورنيه نگاه مي‌كنيم، خطي كه روبروي خط افقي خط‌كش قرار گرفته باشد اندازه  اعشار مورد نظر بر حسب صدم ميلي‌متر مي‌باشد كه با اندازه‌ قيلي جمع ‌مي‌شود. همچنين بين هر دو خط از خط‌كش، ‌خطي قرار دارد كه معرف 50/0 ميلي‌متر است، اگر خط 50/0 نيز پيدا  بود اندازه خوانده شده را با 50/0 ميلي‌متر جمع مي‌كنيم.

مثال:

 

شكل (2-4) طريقه خواندن اندازه از روي ميكرومتر

 

 

                   

 mm29/0 = 29/0 + 0 + 0                              mm56/3 = 06/0 + 5/0 + 3

 

                      

شكل (2-5) طريقه خواندن اندازه از روي ميكرومتر

 

 منبع: تون آپ داریوش روشنی

Jshopping Last Products

جستجو در سایت

ورود اعضا

Back to Top

Template Design:Dima Group