به منظور بروزرسانی تجهیزات کارگاههای آموزشی مکانیک خودرو سازمان آموزش فنی و حرفه ای تعداد 417 دستگاه خودرو چری و 51 دستگاه خودرو سابرینا به ادارات کل استانی آموزش فنی و حرفه ای کشور اختصاص یافت.

سهم هر استان به تفکیک مشخص شده و برابر لیست میباشد.

مشاهده سهم هر استان به تفکیک

Jshopping Last Products

جستجو در سایت

ورود اعضا

Back to Top

Template Design:Dima Group